पुराणातल्या गोष्टी

हे पान नुकतेच उघडले आहे. जसजशी अधिकाधिक माहिती हाती येत जाईल, तसतशी त्यात भर पाडत राहीन.

वाचकांनी त्यात मोलाची भर टाकली तर फारच छान.

सात चिरंजीव व्यक्ती

१. विभीषण
२. कृप
३. परशुराम
४. हनुमान
५ व्यास
६.अश्वत्थामा
७. बलि
अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान्श्च विभीषणः ।
कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविताः।।


गोष्टीची गंमत
**************
कुंभकर्ण

कुंभकर्ण

सहा सहा महिने म्हणे कुंभकर्ण झोपून असायचा…!!!

खूप खूप वर्षांपूर्वी एका आजीने चिमुकल्या नातवंडांना कुंभकर्णाचे एक गुपित सांगितले…

म्हणाली..

स्वर्गातले इंद्रपद म्हणजे मज्जाच मज्जा…सारी सुखं हात जोडून समोर उभी…ऐश्वर्य असे की कुणीच असे पाहिले नसावे..

कुंभकर्णाने तपश्चर्या आरंभली… घोर तपस्या …

इंद्रपद डळमळू लागलं..प्रत्यक्ष इंद्र घाबरून गेला…म्हणे, माझी गादी आता जाणार ह्या कुंभकर्णाला..

देवी सरस्वतीने हे ऐकले…म्हणाली घाबरू नका महाराज, मी स्वतः कुंभकर्णाच्या जिव्हाग्री जाऊन बसते…

मुलांनो, जिव्हाग्री बसते म्हणजे कळलं का..? ह्याचा अर्थ, कुंभकर्ण जे जे बोलेल ते माझ्याच प्रभावाने बोलेल…

झालं…कुंभकर्णाची तपस्या फळाला आली…भगवंताने त्याला विचारले..”बोल काय हवे तुला…?”

कुंभकर्ण म्हणाला…देवा मला ना “निद्रपद हवंय…!!!”

बघा मुलांनो सरस्वती जिव्हाग्री बसली म्हणून “इंद्रपद” म्हणायच्या ऐवजी कुंभकर्ण म्हणाला “निद्रपद…”

“तथास्तु…” भगवंत म्हणाले..!!!

निद्रपद म्हणजे निद्रेचे ऐश्वर्य असणारे पद…!!!

तेव्हापासून कुंभकर्ण सहा सहा महिने नुसता निद्राधीन असायचा…!!!

मधुसूदन थत्ते
निवेदन: सौ. पद्मजा थत्ते.
१३-०१-२०१९

या कुंभकर्णाच्या विशाल देहाबद्दल खूप गंमती सांगितल्या जायच्या. त्याच्या श्वासाबरोबर हत्ती, घोडे, उंट नाकातून आत शिरायचे आणि उछ्वासाबरोबर ते बाहेर यायचे, त्याला शिंक आली तर ते दूर सात समुद्रापलीकडे जाऊन पडायचे, तो घोरायला लागला की राजवाडा थरथरायला लागायचा. वगैरे वगैरे ….. दिल बहलानेके वास्ते खयाल अच्छा था। …. मी आपल्या संस्कृतीची कुचेष्टा वगैरे करत नाही आहे. हे सगळे मी लहानपणी ऐकले आहे आणि माझ्याहून लहान मुलांना रंगवून सांगितले आहे. गंमत हा सुद्धा आपल्या संस्कृतीचा भाग होता आणि माझ्या मते आहे. पण हे सगळे खरे खरे आहे असे मानणारे ते मान्य करणार नाहीत.

दि.१५-०१-२०१९

One thought on “पुराणातल्या गोष्टी”

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s